Home / Proizvodi / Filteri / Procesna filtracija

Procesna filtracija

Asortiman

  1. Filteri za tečnosti
  2. Filteri za komprimovani vazduh
  3. Filteri za gasove i paru
  4. Filteri za čiste sobe

Pregled tehnologija

Filteri za tečnosti

Za obezbeđivanje pitke vode mogu se koristiti više vrsta filtracije. Nudimo kućišta i filterske uloške kako za kućnu upotrebu, tako i za industrijske namene. Materijali samih uložaka mogu biti različiti (polipropilen, bombaž, poliester, itd.), isto tako mogu biti različite propustljivosti (od 1-400 mikrona). Filteri mogu biti namenjeni odstranjivanju čestica ili odstranjivanju mirisa.

Brinemo se i za rešavanje problema sa tvrdom vodom, za odstranjivanje gvožđa, hlora, bakterija ili parazita iz same tečnosti. Vrsta filtracije zavisna je od kvaliteta samog medija. Za dimenzioniranje samih filtera potrebno je raspitati se kod stručnjaka, pošto time izbegavate mogući pogrešan izbor. Samo tako se neće dogoditi da filter odstranjuje željene ili propušta neželjene materije.

Filteri za komprimovani vazduh

U našem preduzeću nudimo čitav spektar Donaldson ultrafiltera i uređaja za odvajanje za komprimovan vazduh. Dovršenom tehnologijom možemo pokriti potrebe na području pripreme vazduha, gasova i tečnosti, i to od ideje do izvođenja. Svi produkti izrađeni su za optimalan rad.

Možemo Vam ponuditi sledeće: Filteri za kompresore, Sušači, Filteri za komprimovan vazduh, Razdeljivači i odvajači kondenzata ulje i voda, Procesno hlađenje vode, Uređaji za sterilan vazduh,

Filteri za gasove i paru

CPM mikrofilteri za filtraciju gasova i pare izgrađeni su od kućišta u kojima se nalaze metalni segmenti i membrane.

Membrane koje se pritom koriste za filtraciju vazduha i gasova izrađene su od teflona. Ove membrane zadržavaju bakterije i viruse, pošto obezbeđuju sterilnu filtraciju sve do 0,02 µm. A za filtraciju tečnosti i pare koriste se membrane od nerđajuće mrežice (od 3 µm nadalje) ili od polipropilena (do 0,8 µm). Nerđajuće membrane se u slučaju filtracije iznad 3 µm pa sve do 200 µm mogu koristiti i za filtraciju vazduha i gasova. Membrane su postojane na temperaturi +/- 200°C. U kućištu filtera nalaze se segmenti i membrane. Njihov broj i prečnik zavisni su od protoka koji postoji u sistemu. Standardni prečnici su 60, 80, 100 i 140 mm. U slučaju prostorske stiske mogući su i drugi prečnici. Sam medij nakon dolaska u kućište prelazi prvo kroz otvore na spoljašnjem obodu segmenata (strelica A), a potom prolazi kroz membranu u sledeći segment (strelica B). Ovaj segment ima otvore na unutrašnjem obodu, kroz koje potom medij po sredini izlazi napolje iz kućišta (strelica C).

Takođe vam nudimo široku paletu proizvoda Donaldson Ultrafilter koji su u svetskom vrhu za filtraciju gasova i pare.

Filteri za čiste sobe

Čista soba (cleanroom) znači apsolutno čisto okruženje sa najnižim mogućim stepenom čestica prašine, aerosoli, mikroba, hemijskih isparenja i drugih čestica sve do 0.01 mikrona, koje bi tokom određenog postupka u bilokom trenutku mogle uticati na konačni proizvod. Za postizanje ovakvih uslova potrebna je izrada čitavog ventilacionog sistema i postavljanje prostora u kojem se u svrhu izbegavanja eventualnih kontaminacija od spoljašnjeg okruženja stvara stalni nadpritisak. Na ovaj način, stepen kontaminacije je stalno nadziran.